Het Proces

Vitriwand levert een hoogwaardig en duurzaam product. Resultaten sluiten niet alleen aan bij de wensen van de veeleisende opdrachtgever, maar de opdrachtgever blijft voortdurend uitgedaagd om de vraag en het ambitieniveau aan de kaak te stellen. Een product moet vanzelfsprekend houdbaar zijn, bestand tegen de tijd. Maar ook zo geleverd worden dat de situatie na de dienstverlening duurzamer is dan die daarvoor.

Gebouwen worden in een voortdurende cyclus getransformeerd en hergebruikt of gesloopt en gerecycleerd. Om de resultaten van gebouwen te verbeteren, zijn eenvoudige en heldere processen nodig. Belangrijker nog is dat de feedback van voltooide projecten beschikbaar moet zijn om volgende projecten van informatie te voorzien.

Daarom vinden wij het belangrijk om middels een vast proces onze projecten te doorlopen waarbij wij alles helder en eenvoudig communiceren.

Onze zes stappen

01
Strategisch definitie

02
Voorbereiding en offerte

03
Technische ontwerp

04
Montage

05
Oplevering

06
Service